Най-честият тип на барове са Титан кръгли Бар, титанов квадратни Бар, титанов правоъгълни. Диапазон от размери и класове на титанов барове могат да бъдат достъпни и прилагани в медицински, промишлено и космическата индустрия